mfanimated 2

Article Index

MRS MARGARITA M. VIAJAR

Kaya po ako sumulat sa inyo ay upang ipabatid sa inyo na natupad po ang isa sapinakahihiling ko kay Mother Francisca del Espiritu Santo. simula po ng mapasa- kamay ko ang mga panalangin kay Mother Francisca na ipinamigay ninyo noon sa simbahan ng San Jose ay inaraw- araw ko na halos ang pananalangin sa kanya. Ako po ay may 2 mabigat na problema na iniluhog sa kanya. Idinalangin ko sa kanya na ipamagitan ako sa Amang nasa langit doon nga sa mga problema ko. Ang una ay ang tulong na pinansiyal para matubos ko ang lupa ng mga magulang ko na nakasangla at pangalawa ay tungkol sa aking health problems. If I remember right, mga 1986 pa lang ay nagpa-uJtrasound ako dahil may nararamdaman akong masakit dito sa aking kanang bahagi ng tiyan. At doon nga ay may nakitang ovarian cyst na sinlaki ng 50 centavo coin. sabi naman ngdoctor noon ay hindi dapat tanggalin dahil maliit pa. Kapag lumaki daw at saka na lang tatanggalin. Binale walako na ito. Hindi na ako nagpa-ul.trasound dahil sa takot na baka nga lumaki ito. Pero dumating itong April 1997. Iba na ang .sakit at tumitindi hindi lang sa kaliwang bahagi kundi. pati na sa gitna. Hindi ko na ito natiis. at napilitan .lkong magpatingin sa OB-Gynecologist ko. Bago pa man ito sumakit ulit ng matindi ay nananalangin na ako kay Mother tFrancisca na sana ay hindi lumaki ang bukol ko sa ovary. Abut-abot ang dasal ko sa kanya at sa iba ko pang mga patron. Bukod doon ay nagpa-pray over ako sa mga leaders namin sa prayer group na kasapi ako. At thanks God pagkatapos ng series of tests at laboratory exams ay nakitang nawala ang cyst ko sa ovary. Ang nakita ay napakaliit na myoma na hindi namandapat na ikabahala dahil baka raw hindi na ito lumaki pa dahil 47 yrs. old na ako at malapit ng mag-menopause. At nalaman ding mayroon akong cervicitis na magagamot naman sa pamamagitan ng colposcopy at cryotherapy.. Nagpapasalamat ako ng malaki kay Mother Francisca dahil tinugon niya ang aking pakiusap sa kanya na ipamagitan ako sa ating Panginoon. Thank you Mother for the great help you made,. Lahat ng worries ko tungkol sa aking health problem ay nabura na. lsa na lamang ang ipinakikiusap kosa kanya at ito ay ang aking financial problem na alam kong tutulungan din ako ni Mother Francisca. At nagpapasalamat din ako sa kanya dahil kahit paano ay kumikita ako sa aking pagtitinda. Pakiramdam ko ay magaan ang pagpasok sa akin ng pera para matugunan ko ang marami ko pang pangangailangan simula ng manalangin ako kay Mother Francisca. Malaking tulong sa akin si Mother Francisca at pinatutunayan kong ako'y napaghimalaan at paghihimalaan pa. Sana po ay mapabilang siya sa magiging santo.

Yours in Christ,
Mrs. Margarita M. Vi ajar

content